Vår verksamhet
vår verksamhet

Kooperativt företag

Vi driver Synapsen som ett kooperativt företag och har avtal med Falkenbergs kommun.

Ansvar

Vi har ansvaret för personer som bor i särskilda boenden, gruppbostäder och för de som har behov av hemsjukvård i egna hemmet. Vi arbetar efter en värdegrund där patienten har ett självbestämmande och ett eget val.

Personal

Vi är 13 Distriktssköterskor/Sjuksköterskor som arbetar i Synapsen.

Samarbeten

Vi samarbetar med distriktsläkarna och det är möjlighet att få hembesök vid behov.

Områden

Vi har ansvaret för hemsjukvården inom områdena Laurentii, Gruebäck och Vinberg-Ljungby.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan vård.

Planering

Vi samarbetar med olika aktörer och planerar vården tillsammans med patienten för att få den individuellt anpassad.

Ansvar dygnet runt

Vi ansvarar för vården dygnet runt och telefonnummer till oss hittar du under gliden ``Kontakta oss``.

Hembesök

Vi gör hembesök i eget och särskilt boende.